AIM OUTLINE (SE)

AIM kombinerar insatser från fyra partners som representerar fyra regioner i Europa - nord (Sverige), sydväst (Portugal), sydöst (Bulgarien) och central (Österrike). Utgångspunkten för vår gemensamma insats är att stödja universitetens och partnerorganisationernas personal i utformningen och införandet av en modell för mentorskap för inkluderande entreprenörskap (IEMM) för universitetsstudenter, som ger dem de färdigheter som krävs för att omvandla innovativa idéer till nystartade företag.

AIM bygger på uppfattningen att om man förser universitetens och partnerorganisationernas personal med verktyg och instrument för tillhandahållande av inkluderande modeller för entreprenörskapsmentorskap kommer båda intressentgrupperna att kunna bidra effektivt till utvecklingen av universitetsstudenters entreprenörskapskompetens under deras studietid.

Vår motivation är att bidra till att öka andelen universitetsstudenter som förverkligar sin företagarpotential inom fem år efter examen.

IEMM: struktur innehåller följande komponenter:

1. Utrusta studenterna med de färdigheter som krävs för att omvandla innovativa idéer till ett nystartat företag;

2. Högkvalitativa praktikplatser som möjliggörs genom ett nära samarbete och regelbunden anpassning mellan universitet och arbetsgivare (industriföretag);

3. Mentorskap och individuell feedback.

AIM riktar sig till universitetsstudenter som vill utveckla sina idéer och omvandla dem till ett nystartat företag. Inom AIM betonas att möjligheterna till mentorskap för entreprenörskap är öppna för alla med en idé om ett hållbart företag, oavsett bakgrund och egenskaper.

Genom att nå ut till olika grupper av studenter förväntas AIM bidra till att ge ökade förutsättningar för sociodemografiskt utsatta grupper, som exempelvis migranter, genom att ge de entreprenöriella och sociala erfarenheter och färdigheter.